Boekaankondiging: Havezate Oosterbroek, een beschrijving van de eigenaren en hun families

Dit najaar verschijnt mijn werkje over de Drentse havezate Oosterbroek. Deze havezate, wordt al in het begin van de 17e eeuw als zodanig genoemd.

Sinds ik met mijn moeder als kind Oosterbroek bezocht, heb ik een interesse in deze “Havezate”. Mijn betovergrootvader was een van de eigenaren en mijn moeder vertelde mij allerlei boeiende verhalen over deze bijzondere man.

Wapen ontworpen voor de havezate Oosterbroek door de heraldicus P. Bultsma-Vos

Hoewel er het een en ander geschreven is over de Drentse havezaten, is er niet al te veel bekend over de families die op de havezaten woonden. Veelal is de beschrijving beperkt tot een lijst (al dan niet compleet) met eigenaren, soms voorzien van enige achtergrondinformatie over beroep en sociale komaf. Het is echter interessant om wat meer speurwerk te verrichten naar de bewoners en hun gezinnen. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de sociaal-culturele context waarin de havezate en het bezit hiervan geplaatst kan worden. Ook werpt het soms een licht op de wijze waarop het bezit van de havezate tot stand kwam.

In het licht van het voorgaande, heb ik per opvolgende eigenaar een genealogisch fragment opgenomen, waar mogelijk voorzien van portretten en een familiewapen. Enige korte historische en juridische inleidingen gaan hieraan vooraf. Bij sommige personen of families is een wetenswaardigheid toegevoegd in cursief.

Havezathe (Ridderschap), Vestibule Oosterbroek, van A.H. van Bergen, (gem. Eelde), prov. Drenthe, Holland. 1902.

Hoewel havezaten geen heraldische traditie kenden, is in 2016 ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van VNN een wapen ontworpen voor de havezate door de heraldicus P. Bultsma-Vos. Het wapen is hierboven weergegeven en symboliseert het samengaan van de originele oorsprong met het huidige gebruik.

Vanaf 1993 was Bultsma officieel wapentekenaar van de Hoge Raad van Adel (E. Wolleswinkel, Wapentekenaars van de Hoge Raad van Adel, in: Wapenregister van de Nederlandse adel. Hoge Raad van Adel 1814 – 2014. [Zwolle, 2014], pp. 633-640). Hij werd bekend door de wapentekeningen die hij ontwierp voor enkele leden van de koninklijke familie: Máxima Zorreguieta (2002); de kinderen uit het huwelijk van Willem-Alexander der Nederlanden en Máxima Zorreguieta (2003); het grafelijk geslacht Van Oranje-Nassau van Amsberg, voor nageslacht van prins Friso van Oranje-Nassau van Amsberg (2005).

Advertenties